Υπηρεσίες

AEONIC SECURITIES CIF Plc

Υπηρεσίες

Διαχείριση Περιουσίας ( Wealth Management)

Διαχείριση Περιουσίας (Wealth Management)

Το Τμήμα Διαχείρισης Περιουσίας της AEONIC SECURITIES CIF Plc είναι αρμόδιο για την παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας της (διακριτικής ή «εν λευκό» ) Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου και της Παροχής Επενδυτικών Συμβουλών, η οποία συνίσταται στην παροχή προσωπικών συμβουλών σε πελάτες.

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Οι υπηρεσίες Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου διακριτικής εντολής απευθύνονται σε Ιδιώτες ή Θεσμικούς πελάτες και συγκεκριμένα σε Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που αναζητούν επαγγελματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους από έμπειρους διαχειριστές, με πλήρη διαφάνεια των επενδύσεών τους, αλλά δεν επιθυμούν να έχουν την ευθύνη και τη φροντίδα της διαρκούς παρακολούθησης.

Η υπηρεσία της Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου διαφοροποιείται έναντι άλλων μορφών επαγγελματικής διαχείρισης, οι οποίες προσφέρονται υπό τη μορφή τυποποιημένων προϊόντων στο ευρύ επενδυτικό κοινό όπως είναι τα αμοιβαία κεφάλαια και υπερέχει έναντι άλλων μορφών επαγγελματικής διαχείρισης λόγω των εξατομικευμένων χαρτοφυλακίων σχεδιασμένα σύμφωνα με το επενδυτικό προφίλ και τους επενδυτικούς στόχους του κάθε πελάτη και της διαφάνειας ως προς τα προϊόντα που επιλέγει ο διαχειριστής, καθώς ο επενδυτής λαμβάνει πινακίδια για τις συναλλαγές που εκτελούνται για λογαριασμό του και μηνιαία κατάσταση της θέσης του.

Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών

Η AEONIC SECURITIES CIF Plc παρέχει στους πελάτες της Επενδυτικές Συμβουλές προτείνοντας τους επενδύσεις, με βάση το επενδυτικό τους προφίλ.

Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες είναι χρήσιμες για εκείνους τους πελάτες οι οποίοι επιθυμούν να έχουν τον τελευταίο λόγο στην διαχείριση του επενδυτικού χαρτοφυλάκιού τους, ενώ ταυτόχρονα επιθυμούν να επωφεληθούν από τις επαγγελματικές συμβουλές και την εμπειρία επαγγελματιών διαχειριστών.