Η Εταιρεία

AEONIC SECURITIES CIF Plc

Η Εταιρεία

Ονομασία

O όρος Aeonic πηγάζει από την λέξη Aeon που με την σειρά της υιοθετήθηκε αυτούσια από την Ελληνική λέξη αιών. Στην αγγλική γλώσσα η λέξη Aeon υποδηλώνει την αμέτρητη διάρκεια ή την επ’ αόριστόν χρονική περίοδο και χρησιμοποιείται στην αστρονομία την φιλοσοφία και την γεωλογία για να εκφράσει ασύλληπτες για τον κοινό νου χρονικές περιόδους.

Η επιλογή της επωνυμίας σηματοδοτεί τη προσήλωση της διοίκησης της εταιρείας στην παροχή διαχρονικά, υψηλού επιπέδου επενδυτικών υπηρεσιών στις διεθνείς αγορές στα πλαίσια των κανόνων που διέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο συνδυασμός της έννοιας Aeonic με το σήμα της εταιρείας που αποτελεί μια παραλλαγή μεσαιωνικού θυρεού, υποδηλώνει την πίστη μας στης επιλογή της Κύπρου σαν βάση ανάπτυξης μιας διαχρονικής σχέσης της AEONIC SECURITIES CIF Plc και των πελατών μας.