Η Εταιρεία

AEONIC SECURITIES CIF Plc

Η Εταιρεία

Πληροφορίες για την AEONIC SECURITIES CIF Plc

Η AEONIC SECURITIES C.I.F. Plc (πρώην Solidus Securities Cyprus CIF Ltd) ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2012 και αδειοδοτήθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κυπριακής Δημοκρατίας τον Σεπτέμβριο του 2012.

Η AEONIC SECURITIES C.I.F. Plc απευθύνεται σε ιδιώτες πελάτες, εταιρείες και θεσμικούς επενδυτές και έχει αριθμό εγγραφής 304867, αριθμό LEI 213800K2Q43YMWBEUH24 και έχει λάβει την υπ’ αριθμ. 177/12 04/09/2012 άδεια λειτουργίας και όπως αυτή σήμερα τροποποιημένη ισχύει οποία δικαιούται να παρέχει τις εξής επενδυτικές υπηρεσίες:

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κύριες Επενδυτικές Υπηρεσίες:

  • Διαχείριση χαρτοφυλακίων
  • Παροχή επενδυτικών συμβουλών.
  • Τοποθέτηση Χρηματοπιστωτικών Μέσων χωρίς Δέσμευση Ανάληψης.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

  • Παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, την κλαδική στρατηγική και συναφή θέματα, καθώς και παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων.
  • Παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με την αναδοχή.
ΕΔΡΑ

Η Έδρα και τα κεντρικά γραφεία της AEONIC SECURITIES C.I.F.Plc βρίσκεται στην Λεμεσό στην ΚΥΠΡΟ, επί της οδού Λαΐου 6, Διαμ. 301, Anna City Court, 3015.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Στοιχεία επικοινωνίας με την Εταιρεία: Τηλεφωνικό Κέντρο: +357 25 337600-1
Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση e-mail: info@aeonic.com.cy
Παράπονα & Εσωτερικός Έλεγχος: parapona@aeonic.com.cy

ΠΑΡΑΠΟΝΑ

Υπεύθυνος για την παραλαβή και την εξέταση τυχόν παραπόνων Πελατών της Εταιρείας, σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών είναι ο εκάστοτε Εσωτερικός Ελεγκτής της Εταιρείας. Μπορείτε να υποβάλλετε τα παράπονα σας γραπτώς με επιστολή στην Διεύθυνση της AEONIC SECURITIES CIF PLC ή με email στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση: parapona@aeonic.com.cy.

ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
∆ιεύθυνση: Διαγόρου 19, 1097 Λευκωσία
Τηλέφωνο: + 357 22 506 600, Φαξ: + 357 22 506 700
Διεύθυνση Αλληλογραφίας Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Τ.Θ. 24996 1306 Λευκωσία
Ιστοσελίδα: http://www.cysec.gov.cy