Υπηρεσίες

AEONIC SECURITIES CIF Plc

Υπηρεσίες

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σχετικά με εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων

Η AEONIC SECURITIES CIF Plc παρέχει Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σχετικά με την συγχώνευση, διάσπαση και εξαγορά επιχειρήσεων.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν τον νομικό έλεγχο, σε συνεργασία με νομικούς συμβούλους, της υπό εξαγορά ή υπό συγχώνευση επιχείρησης ή επιχειρήσεων καθώς επίσης τη σύνταξη και διαπραγμάτευση των σχετικών συμβάσεων και εταιρικών εγγράφων.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σχετικά με την αναδιάρθρωση δανείων

Το τμήμα των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της AEONIC SECURITIES CIF Plc υποστηρίζει επιχειρήσεις στην προσπάθεια τους για μια πιο βιώσιμη ρύθμιση αποπληρωμής των δανείων τους συντάσσοντας σχετική οικονομοτεχνική μελέτη δανειακών υποχρεώσεων σε σχέση με τη ρευστότητα της επιχείρησης και την αξία των περιουσιακών της στοιχείων.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σχετικά με την σύνταξη Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan)

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan) μιας επιχείρησης εξυπηρετεί περισσότερους από έναν σκοπούς. Μπορεί να βοηθήσει επενδυτές ή δανειστές να χρηματοδοτήσουν κάποιο εγχείρημά σας. Χρησιμεύει ως ένα εργαλείο που θα κατευθύνει την είσοδό σας σε κάποια αγορά. Επίσης είναι πολύ συνηθισμένο να χρησιμοποιήσετε το επιχειρηματικό σχέδιο για να χρηματοδοτηθείτε, για να εξηγείστε επακριβώς την αιτία και το ποσό των χρημάτων που χρειάζεστε, πως θα το διαχειριστείτε και πως θα το αποπληρώσετε.

Η AEONIC SECURITIES CIF Plc υποστηρίζει επιχειρήσεις στην προσπάθεια τους για την εκπόνηση και υποβολή των Επιχειρηματικών Σχεδίων τους (Business Plan) συνεργαζόμενη με τα σχετικά τμήματα της επιχείρησης.